Tesaurus
memulai (kata kerja)
Bersinonim dengan mendahului, melancarkan, menggerakkan, mempelopori, merintis, meneroka, membuka;
Berantonim dengan mengakhiri;