Tesaurus
pemula (kata nama)
Bersinonim dengan pelopor, pendahulu, penggerak, pelancar, perintis, peneroka, pemuka, pembuka, pengantar, pemimpin, pembimbing.