Tesaurus
permulaan (kata nama)
Bersinonim dengan yang awal, yang terdahulu, pendahuluan, yang pertama;
Berantonim dengan akhiran;