Tesaurus
perseorangan (kata nama)
Bersinonim dengan persendirian, peribadi, sendiri, individu.