Tesaurus
bertambah (kata kerja)
Bersinonim dengan bertokok, mendapat, berimbuh, menjadi lebih;
Berantonim dengan berkurang;