Tesaurus
pengehadan (kata nama)
Bersinonim dengan pembatasan, penentuan takat.