Tesaurus
perhatian (kata nama)
Bersinonim dengan minat, tumpuan, fokus;