Tesaurus
berikutan (kata tugas)
Bersinonim dengan ekoran daripada, akibat daripada, kemudian daripada, sesudah, setelah, selepas;