Tesaurus
mengikuti (kata kerja)
1. Bersinonim dengan menuruti: mengekori, membuntuti, merunuti, mengintil;

2. Bersinonim dengan mencontohi: meneladani;

3. Bersinonim dengan menghadiri: menyertai, mendengar, turut hadir, turut serta;

4. Bersinonim dengan memerhatikan: meneliti;