Tesaurus
pengikut (kata nama)
Bersinonim dengan penganut, pemeluk, penerima.