Tesaurus
jadi-jadian (kata nama)
Bersinonim dengan jelmaan, rupaan;