Tesaurus
jarang-jarang (adverba)
Bersinonim dengan tidak kerap, tidak sering, tidak selalu, tidak lazim, sarit-sarit;
Berantonim dengan kerap;