Tesaurus
berjenis-jenis
Rujuk : macam, bermacam-macam;,