Tesaurus
sejumlah (kata nama)
Bersinonim dengan sebanyak, sebilangan, seramai;