Tesaurus
mengkaji (kata kerja)
Bersinonim dengan menyelidik, meneliti, mendalami, menyiasat, mentaksir;