Tesaurus
pengkaji (kata nama)
Bersinonim dengan penyelidik, peneliti, pengamat, penyiasat.