Tesaurus
perkataan (kata nama)
Bersinonim dengan ucapan, tutur kata, istilah, kalimah, ayat.