Tesaurus
berkaum (kata kerja)
Bersinonim dengan berwaris, bersuku, berkeluarga, berkerabat, berkelompok, berpasukan, berombongan, berpuak, bergolongan, berkomuniti, berkelas-kelas, bersuku bangsa;
Berantonim dengan bersendirian;