Tesaurus
perkauman (kata nama)
Bersinonim dengan berpuak-puak, bersuku-suku, berkelas-kelasan, berkelompok.