Tesaurus
berkelompok (kata kerja)
Bersinonim dengan bergabung, bersatu, bersama-sama, berkumpul, gerpak, sekumpulan, kawanan, perkampungan.