Tesaurus
mengena (kata kerja)
Bersinonim dengan menepati sasaran, mencapai matlamat, berhasil, berjaya;