Tesaurus
kepakaran (kata nama)
Bersinonim dengan keahlian, kemahiran, kepandaian, kecendekiawan, ketukangan, kejuruan, kesarjanaan, keilmuan.