Tesaurus
kekerasan (kata nama)
Bersinonim dengan paksaan, desakan;