Tesaurus
mempengerusikan (kata kerja)
Bersinonim dengan memimpin, mengendali, mengetuai, mengepalai, mengelolakan, menerajui, mengarah, mengemudi, mengurus;