Tesaurus
mengotorkan (kata kerja)
Bersinonim dengan mencemarkan, merosakkan, mencorengkan, menghitamkan, mencalitkan, mengeruhkan, mencontengkan, mencomotkan, memburukkan, melumurkan, menyelerakkan, menyepahkan;