Tesaurus
pelagu (kata nama)
Bersinonim dengan penyanyi.