Tesaurus
keterlaluan (adjektif)
Bersinonim dengan berlebih-lebihan, melampau, teramat sangat;