Tesaurus
melalui (kata kerja)
Bersinonim dengan lalu di

Bersinonim dengan menerusi