Tesaurus
lama-kelamaan (kata kerja)
Bersinonim dengan lambat laun, akhir-akhirnya.