Tesaurus
menyelarikan (kata kerja)
Bersinonim dengan mensejajarkan, menghalakan, mengarahkan;