Tesaurus
kelayakan (kata nama)
Bersinonim dengan kebolehan, kemahiran, kepandaian, keupayaan, kemampuan;