Tesaurus
melayakkan (kata kerja)
Bersinonim dengan memadankan, mewajarkan, menyesuaikan;