Tesaurus
berlena-lena (kata kerja)
Bersinonim dengan menghabis-habiskan waktu, membuang-buang masa; berlalai-lalai, berleka-leka, berlama-lama;