Tesaurus
melenyapkan (kata kerja)
Bersinonim dengan menghilangkan, merosakkan, membinasakan, memusnahkan, memunahkan, meniadakan, menghancurkan, meluputkan, melupuskan, menghapuskan, menyingkirkan, menenggelamkan, menghabiskan, mengikis, mematikan, menyirnakan;
Berantonim dengan mengadakan;