Tesaurus
kelonggaran (kata nama)
Bersinonim dengan keringanan, kemudahan, keentengan.