Tesaurus
kemanusiaan (kata nama)
Bersinonim dengan insani, keinsanan.