Tesaurus
melampaui (kata kerja)

Rujuk : lalu, melalui 1,
2. Bersinonim dengan melebihi: melewati, menjangkaui;