Tesaurus
berlayangan (kata kerja)
Bersinonim dengan berterbangan;