Tesaurus
kepunyaan (kata nama)
Bersinonim dengan milik, hak.