Tesaurus
seisi (kata tugas)
Bersinonim dengan seluruh, semua, kesemua, sekalian, segala-galanya, segenap, setiap;