Tesaurus
bertingkat-tingkat (adjektif)
1. Bersinonim dengan bersusun-susun: berlapis-lapis, berparas-paras, bertindih-tindih, bertindan-tindan, bertangkil-tangkil, berlenggek-lenggek;

2. Bersinonim dengan berperingkat-peringkat: bertahap-tahap, berfasa-fasa, berpangkat-pangkat, berkelas-kelas, berdarjah-darjah;