Tesaurus
persetujuan (kata nama)
1. Bersinonim dengan perkenan: kebenaran, kelulusan, kerelaan, keredaan, kesanggupan, keizinan, penerimaan;
Berantonim dengan penolakan;

2. Bersinonim dengan kata sepakat: permuafakatan, perjanjian, persetiaan;