Tesaurus
tujuan (kata nama)
Bersinonim dengan matlamat, objektif, maksud, kehendak, kemahuan, hasrat, hajat, sasaran, niat, cita-cita, harapan, tuntutan, motif, misi;