Tesaurus
bertujuan (kata kerja)
Bersinonim dengan bermatlamat, bermaksud, berkehendak, berhasrat, berhajat, berniat, bercita-cita, berharap.