Tesaurus
memperturutkan (kata kerja)
Bersinonim dengan memenuhi, melayani, meladeni, mengikut, menyampaikan;