Tesaurus
turutan (kata nama)
1. Bersinonim dengan turut-turutan: ikutan, contoh, teladan, anutan, pujaan, pegangan, iktibar, model;

2. Bersinonim dengan urutan: rentetan, deretan, susunan, jajaran;