Tesaurus
penyertaan (kata nama)
Bersinonim dengan pengikutan, penglibatan;