Tesaurus
peserta (kata nama)
Bersinonim dengan pengambil bahagian, calon;