Tesaurus
serta-merta (adverba)
Bersinonim dengan pada ketika itu juga, tanpa berlengah-lengah, segera.