Tesaurus
meranggah (kata kerja)
Bersinonim dengan menjolok, mengait, mengutip, memetik.
meranggah
Rujuk : makan